BilShop.dk
Reklameplads til salg! Ring 5616 0075 Vision Trade ApS
  Startside     Produkter     Profil     Nyheder     Biler     Salg     Kontakt os     Hjælp  
Vælg sprog: Dansk
English
Svenska

Personbiler

Vare/Lastbiler momsfri

Vare/Lastbiler + moms

Busser

Autocampere

Special biler

Biler uden afgift

Trailers

Campingvogne


Kunde login
Kunde:
Kode:
Glemt kodeord? Glemt kodeord?
Ny kunde? Ny kunde?


Forhandler login
Login her Login her
Ny forhandler? Ny forhandler?

Søg på siden
Søg kun i bilerTilmeld her

Trin: 1 2 3

Følgende bestemmelser er gældende for ethvert samarbejde med Bilshop ApS.

VIGTIGT!:
Når man forsætte herfra, tilmelder man sig en service på www.bilshop.dk  fra Bilshop ApS.
Priserne kan du se under PRODUKTER.
Der vil ligeledes blive opkrævet et oprettelses gebyr, som dækker registrering af evt. domænenavn, opsætning af webhotel, og DNS services.
Der er en forstrydelsesret på 14 dage, men oprettelses gebyr refunderes ikke!


Betalingsbetingelser:

Såfremt intet andet er skriftligt aftalt: Netto kontant 8 dage, i henhold til gældende prisliste.
Ved for sent indbetaling vil der blive påskrevet 2,0 % i renter pr. løbende måned. - Betales der stadig ikke stoppes service midlertidig indtil det udestående er betalt.
Bilshop ApS påtager sig ikke ansvar for tab eller skader, som følge af midlertidig lukning forårsaget af hændelser, for hvilke
Bilshop ApS ikke kan gøres direkte eller indirekte ansvarlig.

Spam, vira , trojanere og misbrug af Internet:
Bilshop ApS gør aktivt brug af metoder til bekæmpelse af vira, trojaner, spam og andet misbrug af Internettet.
Kunder, der misbruger e-mailsystemet til afsendelse eller relay hosting af mail-spam o.l., kan opkræves for de omkostninger dette måtte påføre Bilshop ApS.

Bilshop ApS vil altid have de sidste nye antivirus-programmer, og gøre alt
for at sikre sig imod virus, men påtager sig ikke ansvar for tab eller
skader, som følge af infektion forårsaget af hændelser, for hvilke
Bilshop ApS ikke kan gøres direkte eller indirekte ansvarlig.

Server, sikkerhed og backup:
Bilshop ApS er berettiget til at træffe de nødvendige forholdsregler i forbindelse med sikring af driften af Bilshop ApS netværk.
Dette kan omfatte - men er ikke begrænset til - spærring af trafik fra netværk, der skønnes at kompromittere sikkerheden i Bilshop ApS netværk.
Det påhviler kunden selv at kontrollere, at al materiale som placeres på
Bilshop ApS servere overholder gældende dansk og international lovgivning
om ophavsret og derved ikke krænker tredjemands rettigheder.
Bilshop ApS påtager sig ikke - og har ikke mulighed for - at kontrollere
kundens benyttelse af de ressourcer, der stilles til kundens rådighed.
Kunden påtager sig følgelig ethvert ansvar for alle informationer, som kunden gør tilgængelige ved anvendelsen af net og servere, der stilles til rådighed af Bilshop ApS.
Kundens gøren og laden på Internettet påhviler alene kunden. Bilshop ApS kan ikke drages til ansvar for opståede problemer med hardware og software i forbindelse med brug af Internettet.

Erstatningsansvar:
Bilshop ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kunden erhvervede produkter, ydelser og services, eller tab som følge af andre forhold hos Bilshop ApS eller hos tredje part.
Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos
Bilshop ApS eller tredje part.
Bilshop ApS er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder, immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.
Bilshop ApS er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter tekniker-assistance eller anden form for support fra tredjemand.
Bilshop ApS påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.
Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og Bilshop ApS, erhverver kunden ikke noget krav imod Bilshop ApS.
Det påhviler den enkelte kunde at have sikkerhedskopi af al materiale på kundens hjemmeside.
Bilshop ApS er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser.
Bilshop ApS er ikke ansvarlig for, at kundens besøg på en given hjemmeside bevirker, at der med eller uden kundens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede telefonnumre i udlandet.

Force majeure:
Bilshop ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. punktet "Erstatningsansvar", såfremt den manglende adgang til kundens produkt, ydelse eller service, skyldes forhold uden for Bilshop ApS kontrol. Dette være sig, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout og strømafbrydelser, herunder også strejke og lockout blandt
Bilshop ApS egne medarbejdere, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.

Opsigelser:
Internet abonnementer skal opsiges senest 14 dage før periodens ophør, og dette skal ske skrifteligt per, brev, fax eller e-mail.


Alle priser er ekskl. Moms, levering og evt. afgifter.
Der tages forbehold for fejl og mangler.
Jeg erklære herved at have læst og være inforstået med salgs og leveringsbetingelserne fra Vision Trade ApS


Startside Produkter Profil Nyheder Biler Salg Kontakt os Hjælp
Copyright © 2005 Bilshop ApS. All Rights Reserved.